"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน