กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ประจำปี 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจ เพื่อคนทั้งมวล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ให้แก่นักเรียนพิการ ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.