กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานกิจกรรม ในงานมีการจัดแข่งขันเกมกีฬา กิจกรรมฐานการละเล่นต่างๆ การจับฉลากของขวัญ สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับนักเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันCOVID – 19 ภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.