กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565


Facebook


Twitter


Youtube

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานกิจกรรม ในงานมีการจัดแข่งขันเกมกีฬา กิจกรรมฐานการละเล่นต่างๆ การจับฉลากของขวัญ สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับนักเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันCOVID – 19 ภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด