การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

📣ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
🔴เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
✅รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2565 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
🏫ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดดังแนบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.