การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

📣ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
🔴เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
✅รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2565 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
🏫ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดดังแนบ