ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์ และนายจำลอง เพชรศรีลักษณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์ และนายจำลอง เพชรศรีลักษณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์ และนายจำลอง เพชรศรีลักษณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน