เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ต่อเติมโรงจอดรถและ ต่อเติมห้อง multisensory room ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ ประกาศ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.