นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอน
คนพิการ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวนภาพร กองเงิน นักกิจกรรมบำบัด นายนเรศ กัณทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน นายณัฐนันท์ ส่องแสง, นางสาวชดาณัฏฐ์ จิตรค้ำคูณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 จากคณะกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
3. นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นายนวกฤษต์ ปวรรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *