ศน.นงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ และนางสุพิชญา ภัทรางกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ที่ได้เดินทางมาแนะนำแนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ให้ขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ ศน.นงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ และนางสุพิชญา ภัทรางกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ที่ได้เดินทางมาแนะนำแนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร รายงานผลการจัดกิจกรรม และเอกสารประกอบการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ให้ขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัดหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ และนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครุและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/o6gvLXut7avY83KJ9

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.