ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่เด็กนักเรียน ณ เทศกาลทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ, อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในวันนี้มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 32 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานประทับใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ และนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.