ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณี กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยฝึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมกับเปิดเวทีให้นักเรียนได้โชว์ความสามารถในการประกวดหนูน้อยนพมาศ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ร่วมสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ysp8uEm389NE6ziz6

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.