ศกศ.มส.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของคณะครูห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว โดยมีนายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าวและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการให้การต้อนรับ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.