ศกศ.มส.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของคณะครูห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว โดยมีนายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าวและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการให้การต้อนรับ