ศกศ.มส ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 9 ธันวาม 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อม รองผู้อำนวยการบังอร อนุโลม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564 พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรที่มาช่วยราชการ ครูชฎาพร สวัสดิ์ชัย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน