ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 9 ธันวาม 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อม รองผู้อำนวยการบังอร อนุโลม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2564 พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรที่มาช่วยราชการ ครูชฎาพร สวัสดิ์ชัย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.