การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.