วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่4/2564 และแนะนำบุคลากรใหม่ 3 คน ได้แก่
1.นายประพิณ ปินตาคำ ตำแหน่ง ข้าราชการครู
2.นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย ตำแหน่ง ข้าราชการครู
3.นางสาวสุวานี ขจรงามแท้ ตำแหน่ง คนงาน
ณ สนาม Play and Learn Fun Park สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.