สื่อการเรียนการสอน เรื่อง น้ำสีปริศนา 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ เรื่อง แม่สี (สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน)