สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการแม่สะเรียง เรื่อง การร้อยลูกปัดรูปทรงต่าง ๆ
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการหยิบจับลูกปัดที่มีรูปทรงต่าง ๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ฝึกสมาธิของนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.