สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการปางมะผ้า เรื่อง การขยายพันธ์ดอกโกสน 
♦ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ในเรื่องการขยายพันธุ์ดอกโกสน มีทักษะการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น และฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิที่ดีขึ้น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.