สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการปาย เรื่อง ฝึกการเป่าโดยใช้ลูกปิงปอง
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ และฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนให้เป่าลูกปิงปองข้ามแก้วน้ำ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.