ห้องเรียนกิจกรรมบำบัด เรื่อง การนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อการพูด
♦ นวดกล้ามเนื้อปากและลิ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดและการสื่อสารในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านการพูดและการสื่อสาร หรือในเด็กที่มีภาวะกลืนลำบาก เด็กที่มีภาวะน้ำลายไหล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.