สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
♦ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสี 5 สี (สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีฟ้า สีเขียว) พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนคิดและหาคำตอบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.