สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐ เรื่อง การร้อยและผูกเชือกรองเท้าผ้าใบ
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ในเรื่อง การร้อยและผูกเชือกรองเท้าผ้าใบ ฝึกการรับรู้เกี่ยวกับการทำงานประสานกันระหว่างมือสองมือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.