สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนาน ไทยรัฐ เรื่อง การร้อยและผูกเชือกรองเท้าผ้าใบ
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ในเรื่อง การร้อยและผูกเชือกรองเท้าผ้าใบ ฝึกการรับรู้เกี่ยวกับการทำงานประสานกันระหว่างมือสองมือ