ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดยนางจันทนา ถามา ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ณ พื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)