ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน