กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา บริเวณสนามกระตุ้นประสาทและสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน