โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด "พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน และน้อมนำแนวทางจิตอาสา ของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกุล

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน และน้อมนำแนวทางจิตอาสา ของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกุล โดยมีการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์/จิตอาสาร่วมกับคณะครูแและแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบนมและของเล่นให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางเราจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้