ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษา แก่เด็กหญิงขวัญแก้ว ตับแสง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี