กิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วย คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *