อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ด …