กิจกรรมฝึกซ้อมจัดกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิค

กิจกรรมฝึกซ้อมจัดกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิค

วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ฝึกซ้อมจัดกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิค ให้กับนักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 22 คน

กิจกรรมในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเซียลโอลิมปิคไทย

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำกิจกรรมในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเซียลโอลิมปิคไทย โดยมีนายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2 - 7 ปี ด้วยกิจกรรมการเล่น ที่ประกอบการเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน