วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและผู้ปกครองต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561" โดยมีนายสุวัฒน์ อัมมวรรธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน