ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ”และโครงการ “มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 ” โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน