วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายทรงวิทย์ เชื่อมสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับบริการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะวิทยากรจากหน่วยงานดังต่อไปนี้
1.สำนักงานบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
4.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน