พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนพระราชทาน "ค่ายสานรัก..สานสัมพันธ์เข้มแข็ง" ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนพระราชทาน “ค่ายสานรัก..สานสัมพันธ์เข้มแข็ง” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท