ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหร…

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึก…

โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไ…

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562 และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจำปี 2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ…

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให…

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกตำแหน่ง ของศูนย์การศึกษา…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคุณพิพัฒน์ ต๊ะอุ่น มาเป็นตัวแทน ที…

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอ…

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดพิธีแถลงข่าว ” มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดพิธีแถลงข่าว ” มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดเมืองสามหมอกสู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีโบกธง Kick off สู่เมืองความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานเปิดเมืองสามหมอกสู่เมือง อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ พิธีโบกธง Kick off สู่เมืองความเป็นเมืองอารยสถ…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณร้านมิตรอะไหล่ , คุณอรัญญา คราประยูร ,ล้านพลูทรัพย์และร้านขนมไทยตลาดสายหยุด ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณเจริญจิตต์ ณ สงขลา พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีรายการอาหาร คือ ข้าวมันไก่ ขนม …

การแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ประจำปี 2562

การแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ประจำปี 2562 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวัฒนชัย ไพรพนาคีรีเลิศ พร้…

1 2 17