โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย สบเมย และแม่สะเรียง

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย สบเมย และแม่สะเรียง วันที่ 22- 26 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ…

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส.นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่…

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม วันที่ 13 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อ…

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปาย

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปาย วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ติดต…

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปางมะผ้า

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปางมะผ้า วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินกา…

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

การขอรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

การขอรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิส…

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อง…

1 2 24