ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ป…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณมูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนศูนย์กา…

ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย วันที่ 28-31 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษ…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของครูอาทิมา คำนวณทรัพย์ วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ข…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วันที่ 20- 24 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มามอบของใช้อุปโภค ให้แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” วันพุธที่ 16 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูแ…

คณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติการสอน และผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ

คณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติการสอน และผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณน้องมันเดย์ และน้องน้อยหน่า ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังห…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางลลิภัทร สืบเมือง นำนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคู่มือมาตรฐานการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคู่มือมาตรฐานการศึกษา วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครู บุคลากร นักเรียนและผ…