กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2018) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก้าวสู่สถานศึกษา 4.0

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2018) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก้าวสู่สถานศึกษา 4.0 โดยมี นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทรงวิทย์ เชื่อมสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู
2.การสาธิตการสอนตามแนวทางกิจกรรมวอลดอร์ฟ
3.การสาธิตงานทักษะอาชีพของนักเรียนพิเศษ
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน