ประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2561

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวภคินี แดงปะละเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก