วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณวิจารณ์ คชสารมณี และคุณพรพนา ศตวรรษนิจ ที่มาเล่นดนตรีบำบัด จิตอาสา ให้กับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน