ประชุมประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อทบทวนภาระงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติภาระงานในเดือนกันยายน และขยายผลการประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน