กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑) กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
๒) กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๓) กิจกรรมมอบของที่ระลึกแด่แม่ดีเด่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔) กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณของแม่ (นักเรียนนำดอกมะลิมากราบไหว้แม่)