ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน