กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562