ประดับผ้า ตกแต่ง สถานที่ในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชา

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคำสั่งมอบหมายจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นคณะทำงานฝ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดตกแต่งสถานที่บริเวณภายนอกอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันประดับผ้า ตกแต่ง สถานที่ในการจัดทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติยศ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2562