ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “พิธีรดน้ำขอขมา (กั่นตอ)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “พิธีรดน้ำขอขมา (กั่นตอ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562