ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน