ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม เพื่อชี้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ และแสดงความยินดีกับคณะครู 5 ท่าน ที่สอบบรรจุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยได้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน