ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล”

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล” และ “การจัดทำสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน