ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชมนิทรรศการโลกใบเล็กของเด็กดอย ประจำปี 2562
หรือ Small World Maehongson Festival 2019 ครั้งที่ 10

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชมนิทรรศการโลกใบเล็กของเด็กดอย ประจำปี 2562 หรือ Small World Maehongson Festival 2019 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพื่อนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทรุกันดาร และหมู่บ้านพื้นที่โดยรอบพื้นที่ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง โดยเดือน ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำลอด หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำถอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน