ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ (ภารโรง)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ(ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

————————————————————-
รายละเอียดดังแนบ สอบถามรายละเอียดได้เบอร์ 053-061263

>>>ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม<<<