อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง
ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูทางการศึกษา เป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษาปี 2562 เขต 1

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่โรงเรียนเรียนร่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1 พร้อมชี้แจงกระบวนการดำเนินการในการขอรับคูปองการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน